14.4.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Prestavba, nadstavba a zateplenie tenisovej haly a šatní - Tj Sokol Ilava

Názov dokumentu Formát Stiahnutie
Výzva na predkladanie ponúk PDF Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk + prílohy ZIP Stiahnuť

Príloha č. 1 výkaz výmer

Názov dokumentu Formát Stiahnutie
Ilava stavba-výkaz vymer.xlsx XLSX Stiahnuť

Príloha č. 2 projektová dokumentácia

Názov dokumentu Formát Stiahnutie
Príloha č. 2_Čestné_vyhlásenie_pre_účely_posúdenia SP_2023.docx DOCX Stiahnuť

B Súhrnná technická správa

Názov dokumentu Formát Stiahnutie
ilava Suhrna správa.docx DOCX Stiahnuť

B1 Požiarna ochrana

Názov dokumentu Formát Stiahnutie
PBS_Tenisová hala_Sokol_Ilava.doc DOC Stiahnuť
sokol poziarna 1.pdf PDF Stiahnuť
sokol poziarna 2.pdf PDF Stiahnuť
sokol poziarna 3.pdf PDF Stiahnuť

C Situácia stavby

Názov dokumentu Formát Stiahnutie
sokol1.pdf PDF Stiahnuť

D architektonicko stavebné riešenie

Názov dokumentu Formát Stiahnutie
architektura - ilava technická správa.docx DOCX Stiahnuť
architektura - sokol2.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol3.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol4.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol5.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol6.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol7.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol8.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol9.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol10.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol11.pdf PDF Stiahnuť
architektura - sokol12.pdf PDF Stiahnuť
elektorinštalácia - 01_pripojenie.pdf PDF Stiahnuť
elektorinštalácia - 02_RE.pdf PDF Stiahnuť
elektorinštalácia - 03_podorys.pdf PDF Stiahnuť
elektorinštalácia - 04_bleskozvod.pdf PDF Stiahnuť
elektorinštalácia - Obalky_TL.pdf PDF Stiahnuť
elektorinštalácia - TS_PoP.pdf PDF Stiahnuť
statika - ilava technická správa statika.docx DOCX Stiahnuť
statika - sokol statika 1.pdf PDF Stiahnuť
statika - sokol statika 2.pdf PDF Stiahnuť
statika - sokol statika 3.pdf PDF Stiahnuť
statika - sokol statika 4.pdf PDF Stiahnuť
statika - sokol statika 5.pdf PDF Stiahnuť
statika - sokol statika 6.pdf PDF Stiahnuť
statika - sokol statika 7.pdf PDF Stiahnuť
ustredne kurenie a VZT - SPRAVA 1469-09.doc DOC Stiahnuť
ustredne kurenie a VZT - sokol uk1.pdf PDF Stiahnuť
ustredne kurenie a VZT - sokol uk2.pdf PDF Stiahnuť
ustredne kurenie a VZT - sokol vzt1.pdf PDF Stiahnuť
ZTI - ilava technická správa zti.docx DOCX Stiahnuť
ZTI - sokol zti 1.pdf PDF Stiahnuť
ZTI - sokol zti 2.pdf PDF Stiahnuť
ZTI - sokol zti 3.pdf PDF Stiahnuť
ZTI - sokol zti 4.pdf PDF Stiahnuť
ZTI - sokol zti 5.pdf PDF Stiahnuť
ZTI - sokol zti 6.pdf PDF Stiahnuť
ZTI - sokol zti 7.pdf PDF Stiahnuť

Príloha č. 3 Vzor návrhu na plnenie kritérii

Názov dokumentu Formát Stiahnutie
Príloha č. 3 Vzor návrhu na plnenie kritérii.docx DOCX Stiahnuť
TOPlist